pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำแนะนำการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

ผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นได้ที่  noise@pcd.go.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-2982322-9  โทรสาร 02-2982380
Email: noise@pcd.go.th


วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content