pcd.go.th
ขนาดอักษร |
PCD has driven municipal solid waste management
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
PCD joins forces with relevant parties to expedite the problem of Koh Tao’s waste management system.
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ. ติวแหล่งกำเนิดมลพิษดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย กว่า 200 แห่ง
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Research Fellowship in 2023)
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เมียนมา – สปป.ลาว – ไทย ร่วมอบรมหมอกควันข้ามแดน
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ. เตือนปัญหาคุณภาพน้ำต้นฤดูฝน
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทส. เปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ.ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ. ผนึกกำลังร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาขยะเกาะเต่าทั้งระบบ
วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ. ส่งข้อเสนอให้ อปท. ยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
PCD warned entrepreneurs to be cautious of chemical accidents during summer and long holidays.
วันที่ : 27 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Prime Minister invited the leaders of Lao PDR and Myanmar to discuss transboundary Haze and PM2.5 and proposes 5 CLEAR Sky Strategies in order to immediately resolve transboundary Haze problems in three countries.
วันที่ : 27 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ.ติวเข้มจัดการน้ำเสียชุมชน อปท. กลุ่มภาคใต้
วันที่ : 21 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ. เตือนสถานประกอบการ ระมัดระวังอุบัติภัยสารเคมีช่วงหน้าร้อนและวันหยุดยาว
วันที่ : 18 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมแสดงความยินดีและร่วมอวยพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนากรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 12 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพชวนผู้นำ สปป.ลาว และเมียนมา ถกปัญหาหมอกควันข้ามแดนและ PM2.5 เสนอยุทธศาสตร์ฟ้าใส (CLEAR Sky Strategy) 5 ข้อ แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนของสามประเทศทันที
วันที่ : 7 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ. แนะประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย
วันที่ : 7 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ. รุกตรวจสอบการลักลอบทิ้งสารเคมีแหล่งใหม่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ : 5 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ. รับรางวัล องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า
วันที่ : 4 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เร่งฟื้นฟูการลักลอบทิ้งกากของเสียสารเคมี พื้นที่อำเภอภาชี
วันที่ : 28 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 23
Skip to content