pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

30

พ.ค.65
การอบรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพให้แก่แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร ในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสีย
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 08:00:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : กองตรวจมลพิษ

30

พ.ค.65
ประชุม อ.ก.พ. กรม
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด