pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2566


วันที่ : 18 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content