pcd.go.th
ขนาดอักษร |
25 ธันวาคม 2559 – การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยจำแนกตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ต่อไปนี้

  1. อุตสาหกรรม
  2. แรงงาน
  3. มหาดไทย
  4. สาธารณสุข
  5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. คมนาคม
  7. พลังงาน
  8. ท้องถิ่น

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content