pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ติดตามตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของโรงงานบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีฝุ่นละออง เขม่าควัน และกลิ่นเหม็น จากการประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ และผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุปลาตายในสระน้ำของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บำบัดน้ำเสีย ของโรงงานบริษัท วินโพรเสส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 4 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีเสียงดังจากการแสดงดนตรีสดของร้าน Yolo ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 4 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนพบน้ำสีผิดปกติไหลลงสู่คลองน้ำเย็น บ้านดอนจันทร์ หมู่ 1 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 4 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประชุมคณะทำงานไตรภาคีติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีการประกอบกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคทองคำ ทรานสปอร์ท
วันที่ : 10 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเสียงดังรบกวนจากโรงสูบน้ำแรงสูง 2 สถานีผลิตน้ำมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเหตุสารแอมโมเนียรั่วจากโรงน้ำแข็ง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นจากโรงงานประกอบกิจการผลิตน้ำยางข้นและทำยางสคิมเครป ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเสียงดังจากการแสดงดนตรีสดในร้านอาหาร 3 แห่ง ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง และตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
วันที่ : 10 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ครั้งที่ 1
วันที่ : 10 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีพบปลาตายในคลองน้ำงู ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีมีน้ำเสียจากลานรับซื้อยางก้อน ไหลมายังพื้นที่ของชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดตามตรวจสอบกรณีพบปลาลอยตายในคลองมะเฟือง พื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีพบปลาลอยตายในคลองมะเฟือง พื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเสียงดังจากการประกอบกิจการร้าน YES ปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในคลองสาธารณะ (คลองห้วยใหญ่) มีสภาพสีขาวขุ่นและมีตะกอนเลน ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประชุมติดตามตรวจสอบเหตุก๊าซคลอรีนรั่วไหลบริเวณซอย 9 ใกล้วัดหนองระกำ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 4
Skip to content