pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีพบปลาตายในคลองน้ำงู ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีมีน้ำเสียจากลานรับซื้อยางก้อน ไหลมายังพื้นที่ของชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดตามตรวจสอบกรณีพบปลาลอยตายในคลองมะเฟือง พื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีพบปลาลอยตายในคลองมะเฟือง พื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 14