pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ทส. วอนเฝ้าระวัง – ห้ามเผากองขยะ หวั่นอันตรายจากควันพิษ
วันที่ : 17 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศกพ. เตือนช่วยลดควันดำ พบส่วนใหญ่เป็นรถรับจ้างขนาดเล็ก – กลางเกินมาตรฐาน
วันที่ : 14 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไทย – เมียนมา ร่วมพัฒนาบุคลากร ในการจัดการปัญหา PM2.5 และหมอกควันข้ามแดน
วันที่ : 12 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี 2565 ตัวชี้วัดภาครัฐเข้ม ห้ามใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว-แก้วพลาสติกแบบบาง กล่องโฟม 100% และเชิญชวนเอกชนร่วม
วันที่ : 11 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทส. ขอเน้นย้ำและขอความร่วมมือลดขยะพลาสติกอาหารออนไลน์ (Food Delivery)
วันที่ : 6 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 48