pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ทส. แจงประกาศกำหนดมาตรฐานเตาเผาศพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนใกล้วัดที่ได้รับผลกระทบ นอกเขตเทศบาลเมืองผ่อนปรน 3 ปี
วันที่ : 23 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไทยเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 3 อนุสัญญา ณ สมาพันธรัฐสวิส
วันที่ : 21 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมดำเนินคดีกับโรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
วันที่ : 17 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปลัด ทส. สั่งติดตาม – บังคับใช้กฎหมาย เหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี ล่าสุด อธิบดี คพ.ลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้
วันที่ : 16 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทส. พร้อมติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียง
วันที่ : 10 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 61