pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

09

มี.ค.64
การประชุมเรื่องแบ่งคุณภาพน้ำทะเลในเขตน่านน้ำไทยและระบบกลุ่มหาด
วันที่ : 9 มีนาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

09

มี.ค.64
PSC meeting
วันที่ : 9 มีนาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

11

มี.ค.64
ประชุมคณะทำงาน (ร่าง) หลักเกณฑ์ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง
วันที่ : 11 มีนาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

16

มี.ค.64
ประชุมามาตรฐานเสียง
วันที่ : 16 มีนาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 08:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

23

มี.ค.64
ปรับปรุงมาตรฐานโรงไฟฟ้า
วันที่ : 23 มีนาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 08:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด