pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

24

มี.ค.66
KM ครั้งที่ 4/2566
วันที่ : 24 มีนาคม 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

24

มี.ค.66
ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก
วันที่ : 24 มีนาคม 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 13:30:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

27

มี.ค.66
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษในสายงานสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 27 มีนาคม 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 09:00:00 - 15:00:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

28

มี.ค.66
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ : 28 มีนาคม 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

28

มี.ค.66
คณะทำงานพิกัด 1/2566
วันที่ : 28 มีนาคม 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 13:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

28

มี.ค.66
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ : 28 มีนาคม 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 205
เวลา : 15:30:00 - 17:30:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

29

มี.ค.66
ประชุมหารือ โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 29 มีนาคม 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29

มี.ค.66
ประชุม GRT
วันที่ : 29 มีนาคม 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองตรวจมลพิษ

29

มี.ค.66
การประชุมแนวทางการกำกับดูแลการห้ามเผาและการไม่รับซื้อวัสดุมีค่าที่ได้จากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 29 มีนาคม 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 13:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด