pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

22

ม.ค.64
การประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยการดื้อยาในสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 22 มกราคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 13:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

25

ม.ค.64
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 25 มกราคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 13:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

25

ม.ค.64
อบรมการใช้งานโปรแกรม WRF-CEHM ร่วมกับอรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 25 มกราคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 13:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด