pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

07

ธ.ค.64
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 7 ธันวาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

07

ธ.ค.64
ปรับปรุงมาตรฐานโรงไฟฟ้า
วันที่ : 7 ธันวาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 13:30:00 - 15:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

08

ธ.ค.64
ประชุมหารือมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก
วันที่ : 8 ธันวาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

08

ธ.ค.64
อัดคลิปสัมภาษณ์
วันที่ : 8 ธันวาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 301
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

08

ธ.ค.64
SCP meeting
วันที่ : 8 ธันวาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 14:00:00 - 15:30:00
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

09

ธ.ค.64
ประชุมร่วมกับ ศอญ.
วันที่ : 9 ธันวาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 08:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด