pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

23

พ.ค.65
หารือเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซล Basel Convention กับ SCG
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 10:00:00 - 11:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

23

พ.ค.65
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 3
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 13:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

24

พ.ค.65
หารืองานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ EPR ทางรอดของธุรกิจไทย และการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

24

พ.ค.65
งานสัมมนา EPR ความรับผิดชอบของผู้ผลิตสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 12:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

25

พ.ค.65
กิจกรรมบริจาคโลหิต
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ห้อง VIP
เวลา : 08:00:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

25

พ.ค.65
รับฟังความคิดเห็น ร่าง แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหารของประเทศ
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด