pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แจ้งเปลี่ยน Domain Name ระบบรับคำขอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (e-Request) เป็น https://esc.mnre.go.th/info

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

23

ก.ค.67
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 08:25:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

24

ก.ค.67
โครงการการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและมองโกเลีย
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 08:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

24

ก.ค.67
ประชุม การจัดทำแผนที่เสียงเชิงกลยุทธ์จากกิจกรรมการขนส่งทางอากาศ
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

24

ก.ค.67
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 09:35:00 - 14:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

24

ก.ค.67
แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม แบตตารี่ยานตนย์ไฟฟ้า
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2567
สถานที่ : ห้องประชุม CO - 1
เวลา : 15:00:00 - 17:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

25

ก.ค.67
กิจกรรม KM กจส. ครั้งที่ 4/2567
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 08:30:00 - 13:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

25

ก.ค.67
ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์ความเข้มข้นของ ไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

25

ก.ค.67
ประชุมการจัดทำคู่มือแนวทางกำหนดปริมาณมลพิษน้ำเสีย เพื่อใช้ออกแบบและเลือกใช้ถังดักไขมันสำหรับอาคารบางประเภท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 09:30:00 - 14:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

25

ก.ค.67
การศึกษาดูงานจากผู้แทนบังคลาเทศ
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2567
สถานที่ : ห้องประชุม CO - 1
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด
Skip to content