pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

02

ก.พ.66
ประชุม
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 09:30:00 - 14:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

02

ก.พ.66
ปรับปรุงมาตรฐานโรงไฟฟ้า
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 13:30:00 - 15:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

03

ก.พ.66
การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

03

ก.พ.66
ประชุมโครงการ AMUSE กรมการท่องเที่ยวและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

09

ก.พ.66
โครงการ DPF ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 10:00:00 - 12:25:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

14

ก.พ.66
Focus Group ปรับปรุงมาตรฐานบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 08:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด