pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

23

ก.ค.64
การประชุมหารือ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2565 - 2570
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์

  • จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่1 ฉบับที่5 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564

  • คู่มือวิธีการและเทคนิคในการตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

  • คู่มือวิธีการและเทคนิคในการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

  • คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง


ดูทั้งหมด