pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

17

ส.ค.65
ขอสัมภาษณ์ประกอบโครงการวิจัย การพัฒนากรอบกฎหมายที่ใช้หลักกการ EPR
วันที่ : 17 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 10:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

17

ส.ค.65
โครงการสำรวจความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจ SDGs สำหรับมาตรการรับมือมลภาวะทางอากาศ
วันที่ : 17 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 205
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

18

ส.ค.65
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการการคาดการณ์ผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของไมโครพลาสติกและสารอาหารในอ่าวไทย
วันที่ : 18 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

19

ส.ค.65
“ เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำ (น้ำผิวดิน/น้ำทะเล) และตัวอย่างตะกอนดิน ” (KM กจน.)
วันที่ : 19 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

19

ส.ค.65
การหารือ การกำหนดอัตราค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อัตรากลาง)
วันที่ : 19 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

19

ส.ค.65
ประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 6 โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 2
วันที่ : 19 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 13:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด