pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

19

เม.ย.64
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดการขยะจากการก่อสร้าง รื้อถอน และซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน
วันที่ : 19 เมษายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 08:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

20

เม.ย.64
ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานราชการ
วันที่ : 20 เมษายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 09:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

20

เม.ย.64
The EANET Working Group Meeting
วันที่ : 20 เมษายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 13:00:00 - 17:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

21

เม.ย.64
ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มสินค้าและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณ์จากกระดาษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ : 21 เมษายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

22

เม.ย.64
หารือร่วมกับ TIPMSE
วันที่ : 22 เมษายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 13:30:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด