pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

11

พ.ค.64
คณะทำงานติตามโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 08:30:00 - 17:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

12

พ.ค.64
ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 301
เวลา : 13:00:00 - 15:00:00
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

13

พ.ค.64
การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีอันเนื่องมาจากโรงงานในพื้นที่โดยรอบโรงงานของบริษัท วินโพรเสส จำกัด
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 301
เวลา : 13:00:00 - 17:00:00
หน่วยงาน : กองตรวจมลพิษ

17

พ.ค.64
การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการประมูลแบตเตอรี่เก่า ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 13:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

21

พ.ค.64
ประชุมสอบสัมภาษณ์ข้าราชการและพนักงานราชการของกรมควบคุมมลพิษ
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 08:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

21

พ.ค.64
ประชุมสอบสัมภาษณ์ข้าราชการและพนักงานราชการของกรมควบคุมมลพิษ
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 08:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด