pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

06

ต.ค.65
ประชุมสอบพนักงานราชการ
วันที่ : 6 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 08:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

06

ต.ค.65
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษในสายงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 6 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

10

ต.ค.65
การทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นของ คพ. ปี 2565
วันที่ : 10 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้อง VIP
เวลา : 08:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

18

ต.ค.65
ประชุม OBD
วันที่ : 18 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

20

ต.ค.65
การรับรองปีที่ผลิตในการนำเข้าเครื่องยนต์ใช้แล้ว
วันที่ : 20 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

20

ต.ค.65
การรับรองปีที่ผลิตในการนำเข้าเครื่องยนต์ใช้แล้ว
วันที่ : 20 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์

  • ข้อมูลแนวคิด มาตรการ และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีระบบหมักทำปุ๋ย

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยเตาเผา

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย


ดูทั้งหมด