pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

26

ก.ย.66
การพัฒนาเกณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว)
วันที่ : 26 กันยายน 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 13:30:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

26

ก.ย.66
คณะทำงานโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ครั้งที่ 2/2566
วันที่ : 26 กันยายน 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 14:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

27

ก.ย.66
การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลการถอดแยกและเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 27 กันยายน 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 13:00:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

27

ก.ย.66
แผนการดำเนินงานที่ปรึกษา
วันที่ : 27 กันยายน 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 14:00:00 - 15:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

28

ก.ย.66
การพัฒนาเกณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว)
วันที่ : 28 กันยายน 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 13:30:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์

  • รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2565

  • รายงานผลการดำเนินงาน ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2566 – สิงหาคม 2566)

  • รายงานการติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2561 – 2566

  • รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565


ดูทั้งหมด
Skip to content