pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

11

ส.ค.65
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทอาคาร ครั้งที่ 3/๒๕๖๕
วันที่ : 11 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

11

ส.ค.65
ประชุมคณะทำงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 11 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 13:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

16

ส.ค.65
ปรึกษาหารือด้านการใช้สารกันซึมและน้ำมันที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษสัมผัสอาหารที่ปราศจากสารประกอบฟลูออไรด์
วันที่ : 16 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 13:00:00 - 15:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

17

ส.ค.65
ขอสัมภาษณ์ประกอบโครงการวิจัย การพัฒนากรอบกฎหมายที่ใช้หลักกการ EPR
วันที่ : 17 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 10:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

17

ส.ค.65
โครงการสำรวจความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจ SDGs สำหรับมาตรการรับมือมลภาวะทางอากาศ
วันที่ : 17 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 205
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

18

ส.ค.65
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการการคาดการณ์ผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของไมโครพลาสติกและสารอาหารในอ่าวไทย
วันที่ : 18 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด