pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เอกสารเผยแพร่แผ่นพับ เรื่อง การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย โดยใช้แผนภูมิเขม่าควันริงเกิลมานน์
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 29 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ Infographic-แนวทางการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านฝุ่นละอองและเขม่าควันของ อปท.
คุณภาพอากาศมลพิษจากยานพาหนะ
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ Infographic-การตรวจวัดกลิ่นจากโรงงานยางพารา (กรณีเหตุเดือดร้อนลำคาญ)
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ Infographic-การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนด้านเสียงรบกวนจากการเลี้ยงสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิดีทัศน์แนะนำห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลองหก จังหวัดปทุมธานี
มลพิษจากยานพาหนะ
วันที่ : 12 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 7