pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มลพิษหมอกควัน และกลิ่น ให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมควบคุมมลพิษ


วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content