pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เอกสารเผยแพร่แผ่นพับ เรื่อง การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย โดยใช้แผนภูมิเขม่าควันริงเกิลมานน์


วันที่ : 29 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content