pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา และไม้พาเลท ตั้งอยู่ตำบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 13 มิถุนายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกากของเสียอันตราย และสารเคมีอันตรายบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดตามตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกากของเสียอันตราย และสารเคมีอันตรายบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโรงงานประกอบกิจการผลิตยางแท่ง ในพื้นที่ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ : 7 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำเดือนธันวาคม 2566
วันที่ : 4 มกราคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ 20 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 4 มกราคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการรีไซเคิลยาง ในพื้นที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วันที่ : 4 มกราคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 4 มกราคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
วันที่ : 1 ธันวาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปัญหาฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงงานบดย่อยไม้อัดเป็นแท่งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปัญหาน้ำเสียจากสถานประกอบการคัดแยกขยะเอกชน ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นไหม้จากการประกอบกิจการผลิตถ่านอัดก้อน ในพื้นที่ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ : 1 ธันวาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำเดือนตุลาคม 2566
วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการตรวจสอบปัญหาน้ำเสียจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการประชุมหารือ เรื่องปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นและน้ำเสียจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด
วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นไหม้พลาสติก จากการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นไหม้ จากการประกอบกิจการผลิตถ่านอัดก้อน ในพื้นที่ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเสียงดังจากโรงงานล้าง บด ย่อยพลาสติก ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ : 5 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วันที่ : 5 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 6
Skip to content