pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ

📌 ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
👉 ส่วนแหล่งน้ำทะเล กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

☎️ โทร. 0 2298 2216, 0 2298 2158


วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : พัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร