pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศข้อกำหนดการปฏิบัติงานและโครงสร้างข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การกำกับดูแลข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติด้านคุณภาพอากาศ


วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content