pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29 กันยายน 2566

ให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29 กันยายน 2566

ประสานงานได้ที่
นางสาวภิตินันท์  อรทัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2142  โทรสาร 0 2298 5380
อีเมล agwaste.pcd@gmail.com


วันที่ : 13 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content