pcd.go.th
ขนาดอักษร |
อันตรายจากซากโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และแนวทางการจัดการในประเทศไทย

อันตรายจากซากโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และแนวทางการจัดการในประเทศไทย

รู้จักกับ WEEE
โทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่
ส่วนประกอบหลักของโทรศัพท์มือถือ
อันตรายจากซากโทรศัพท์มือถือและซากแบตเตอรี่
แนวทางการจัดการซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ในประเทศไทย

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content