pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
รายชื่อและห้องสอบ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
ตารางสอบและแผนที่ ม.เกษตรศาสตร์


วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content