pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ส่วนประสานการจัดการมลพิษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 12 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567


วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content