pcd.go.th
ขนาดอักษร |
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2565 (ต.ค. 64 – ก.ย. 65)
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ รอบ 6 เดือน ปี 2565 (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 12 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2564
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 19 เมษายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2563
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 29 มกราคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2