pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในบริเวณและโดยรอบเหมืองแร่ทองคำ ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ตำบลเขาหลวง อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจำปี 2564


วันที่ : 3 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร