pcd.go.th
ขนาดอักษร |
สรุปผลการฝึกอบรม “ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้า ” ครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “ ระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม สำหรับสถานประกอบการและแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดเล็ก ”


วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content