pcd.go.th
ขนาดอักษร |
สรุปผลการฝึกเอกสารการอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เรื่อง “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง…..ไม่ให้ถูกทักท้วง”


วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content