pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งผิวดินทั่วประเทศ (IWIS)
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 24 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อันดับคุณภาพน้ำ
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 24 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณภาพน้ำทางกายภาพ
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 24 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ “การพลิกกลับของชั้นน้ำ”
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 24 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 24 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 23 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงหน้าแล้ง
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 23 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า “การพลิกกลับของชั้นน้ำ (Turnover)”
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 23 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานการณ์แนวโน้มแหล่งน้ำของประเทศไทย
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 23 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 23 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index:WQI)
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 23 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีวภาพด้วยสัตว์หน้าดิน
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 23 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน พ.ศ. 2562
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 23 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองวัดนางสาวใต้ อำเภอกระทุ่มเบน จังหวัดสมุทรสาคร
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 17 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเผยแพร่ข้อมูล ฝนแรก ระวัง “ปลาน็อคน้ำ”
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 17 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 17 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 16 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน พ.ศ. 2562-2570
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 16 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
75 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 16 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 อันดับ คุณภาพน้ำดีที่สุด ช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2563
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 16 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3
Skip to content