pcd.go.th
ขนาดอักษร |
วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย

noise fn

วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย


วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content