pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำเดือนตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงาน EEC ประจำเดือนตุลาคม 2566

  1. ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นไหม้ จากการประกอบกิจการผลิตถ่านอัดก้อน ในพื้นที่ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  2. ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นไหม้พลาสติก จากการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  3. ผลการประชุมหารือ เรื่องปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นและน้ำเสียจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด
  4. ผลการตรวจสอบปัญหาน้ำเสียจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content