pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 ผลการดำเนินงาน EEC ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  1. ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุน้ำในคลองบางเบิดมีกลิ่นเหม็นสารเคมีและพบปลาลอยตายออกสู่ทะเล บริเวณชุมชนหนองแฟบใกล้กับนิคมอุตสำหกรรมมาบตาพุด
  2. การลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่และเก็บตัวอย่างน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษบนเกาะเสม็ดบริเวณหาดดวงเดือน หาดทับทิม และหาดทรายแก้ว
  3. ตรวจสอบกรณีบริษัท โชคทองคำ จำกัด มีการกองผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีในพื้นที่บ่อดินในพื้นที่ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  4. ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณท่อน้ำมันหม้อต้มไอร้อน ภายในโรงงานบริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสำหกรรมมาบตำพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  5. ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันบริเวณชายหาดแม่รำพึง หน้าระยองคอนโด หมู่ที่ 1 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ : 7 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร