pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุปลาตายในสระน้ำของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บำบัดน้ำเสีย ของโรงงานบริษัท วินโพรเสส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content