pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเสียงดังจากการแสดงดนตรีสดในร้านอาหาร 3 แห่ง ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง และตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


วันที่ : 10 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร