pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


วันที่ : 5 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content