pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการล้าง บด ย่อยพลาสติก ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และตรวจวัดระดับเสียงรบกวนร้านอาหารในพื้นที่ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


วันที่ : 5 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content