pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา และไม้พาเลท ตั้งอยู่ตำบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 13 มิถุนายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกากของเสียอันตราย และสารเคมีอันตรายบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดตามตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกากของเสียอันตราย และสารเคมีอันตรายบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโรงงานประกอบกิจการผลิตยางแท่ง ในพื้นที่ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 7 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ 20 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 4 มกราคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการรีไซเคิลยาง ในพื้นที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 4 มกราคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 4 มกราคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปัญหาฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงงานบดย่อยไม้อัดเป็นแท่งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 1 ธันวาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปัญหาน้ำเสียจากสถานประกอบการคัดแยกขยะเอกชน ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 1 ธันวาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นไหม้จากการประกอบกิจการผลิตถ่านอัดก้อน ในพื้นที่ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 1 ธันวาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการตรวจสอบปัญหาน้ำเสียจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการประชุมหารือ เรื่องปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นและน้ำเสียจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นไหม้พลาสติก จากการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นไหม้ จากการประกอบกิจการผลิตถ่านอัดก้อน ในพื้นที่ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเสียงดังจากโรงงานล้าง บด ย่อยพลาสติก ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 5 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 5 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีมีน้ำเสียสีดำไหลลงทะเลบริเวณหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง และตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 4 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนน้ำเสีย กลิ่นเหม็น และของเสีย จากโรงงานผลิตยางแท่ง ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตามและตรวจสอบ
วันที่ : 4 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 5
Skip to content