pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในรอบครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2564 (รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ)

รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ในรอบครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2564

1. อุตสาหกรรม 2564

2. แรงงาน 2564

3. มหาดไทย 2564

4. สาธารณสุข 2564

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2564

6. คมนาคม 2546

7. พลังงาน 2546

8. ท้องถิ่น 2546

9. ข้อกำหนดอื่น ๆ 2546


วันที่ : 7 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content