pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รัฐบาลเข้มมาตรการลดฝุ่น PM2.5 ตรวจควันดำเชิงรุกทั้งรถบรรทุกและรถขนส่งสินค้า

ข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 18 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

รัฐบาลเข้มมาตรการลดฝุ่น PM2.5 ตรวจควันดำเชิงรุกทั้งรถบรรทุกและรถขนส่งสินค้า

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กองบังคับการตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเชิงรุกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาพุทธมณฑลสาย 2 ซึ่งบริษัทมีจำนวนรถวิ่งเข้า-ออก แบ่งเป็นรถบรรทุกจำนวน 27-33 คัน/วัน รถกระบะจำนวนกว่า 150 คัน/วัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการลดฝุ่นละออง ดังนี้ 1) ฉีดพ่นละอองน้ำ ทำความสะอาดพื้นที่ลดฝุ่นในช่วงเช้า 2) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์ตามรายการทุกวัน 3) แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ามีการดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองจากยานพาหนะ หมั่นดูแลรักษา และตรวจสภาพเครื่องยนต์สม่ำเสมอ

หลังจากนั้น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ  เดินทางไปยังสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมและกระจายสินค้า  ซึ่งมีรถเข้า-ออก วันละ 3,000 คัน/วัน ประกอบด้วยรถขนส่งสินค้าขนาดเล็กจาก กทม. และรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่จากต่างจังหวัด เข้ามาขนส่งและกระจายสินค้า โดยกรมการขนส่งทางบกมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละออง ดังนี้ 1) มีการประชาสัมพันธ์นโยบายของภาครัฐ และบทกำหนดโทษ 2) ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ 3) จัดตั้งจุดตรวจควันดำร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และ 4) มีการฉีดน้ำล้างพื้นที่ส่วนกลาง

ผลการตรวจควันดำรถบรรทุกขนส่ง จำนวน 60 คัน ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจวัดรถกระบะขนส่งสินค้า จำนวน 62 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานจำนวน 8 คัน มีค่าควันดำอยู่ที่ร้อยละ 72 – 94 (มาตรฐานควันดำต้องไม่เกินร้อยละ 45)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์หน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจจับรถควันดำตามจุดท่ารถขนส่งสินค้า ท่ารถขนส่ง บขส. ท่าเรือและตลาดรอบกรุงเทพมหานคร หากพบรถควันดำจะหยุดการใช้และปรับหนัก จึงขอให้พี่น้องประชาชนดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์สม่ำเสมอ สําหรับช่วงวันที่ 6 – 7 และ 11 – 12 กุมภาพันธ์ นี้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีการสะสมฝุ่น ละอองด้วย จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ขอให้ลดกิจกรรมการใช้รถยนต์ ลดกิจกรรมก่อสร้างที่ทําให้เกิดฝุ่น และงดการเผาในที่โล่ง

 


ส่วนสื่อสารองค์กรกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108