pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ศกพ. แถลงคุณภาพอากาศ 8 เมษายน 2564 ทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกินค่ามาตรฐานเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการและอุบลราชธานี

นางสาวพิมพิกา โพธิสาโร รองโฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07:00 น. โดยเช้านี้ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก พบเกินค่ามาตรฐานเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากตรวจพบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ผลการตรวจวัด PM2.5 แยกตามรายภูมิภาค สรุปได้ดังนี้

  • ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7 – 19 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 9 – 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีพบเกินค่ามาตรฐานในจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากตรวจพบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
  • ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4 – 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 19 – 34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8 – 19 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้
    14 – 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบเกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อฝุ่นละออง ในช่วงวันที่ 8-14 เมษายน 2564 ในช่วงนี้ ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนปานกลาง ระดับเพดานการลอยตัวของอากาศสูงขึ้น ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแนวโน้มการสะสมฝุ่นละอองมีน้อย สำหรับภาคใต้มีลมพัดปกคลุมต่อเนื่องและมีฝนตกบางพื้นที่ ทำให้การสะสมฝุ่นละอองมีน้อยตลอดช่วง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองจาก ไฟป่า และการเผาในที่โล่งสำหรับพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ VTC และได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกระดับการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2564 เป็นเดือนแห่งการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันไฟป่าและฝุ่นละออง โดยให้แต่ละจังหวัดจัดเตรียมแผนการจัดการเชื้อเพลิงในช่วงเวลาหลังประกาศห้ามเผา ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรเตรียมการจัดการเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดระเบียบและบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ และได้เน้นย้ำถึงจังหวัดที่มีจุดความร้อนจำนวนมากให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นในทุกด้าน ทั้งด้านการวางแผนกำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประชาชนในพื้นที่ และการบูรณาการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากนี้  ยังได้กำชับถึงการจัดเตรียมข้อมูลพื้นที่เสียหาย และกำหนดแผนการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายหลังช่วงสถานการณ์ต่อไป

นางสาวพิมพิกา กล่าวว่า ศกพ. ยังคงขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกประเภท หากจอดรถยนต์ขอความกรุณาดับเครื่องยนต์ และขอให้หมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อควันดำ เพื่ออากาศที่ดีของพวกเราทุกคน และขอให้ท่านดูแลสุขภาพ สวมใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเมื่อออกนอกบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์

ท่านสามารถเลือกดูข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง โดยติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage “ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)” นางสาวพิมพิกา กล่าว

Skip to content