pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คพ. เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมคลองอ้อมใหญ่-แม่น้ำท่าจีน จากเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมัน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันของ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวานนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลาประมาณ 12.30 น. ซึ่งเป็นคลังน้ำมันหล่อลื่น มีปริมาณน้ำมันประมาณ 100,000 ลิตร สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุเพลิงไหม้ ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน เป็นพนักงานของบริษัทฯ เพลิงสงบเวลา 16.00 น.

นายอรรถพล กล่าวว่า หน่วยปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) คพ. โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้นได้ประสานปิดประตูระบายน้ำคลองอ้อมใหญ่และประตูระบายน้ำคลองอ้อมน้อยเพื่อป้องกันน้ำมันและสิ่งปนเปื้อนไหลลงแม่น้ำท่าจีน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ ไม่มีน้ำมันปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำท่าจีน และการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองอ้อมใหญ่ เหนือและท้ายจุดเกิดเหตุพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศจำนวน 3 จุด บริเวณท้ายลมที่ได้รับผลกระทบในรัศมี 2 กิโลเมตร รัศมี 1 กิโลเมตร และรัศมี 200 เมตร บริเวณหมู่บ้านนิศาชล ใกล้จุดเกิดเหตุ ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ (คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)) อยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากฝุ่นควันจากเหตุเพลิงไหม้มีการเจือจางในอากาศ

จากการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในวันนี้ (30 พฤศจิกายน) น้ำที่ปนเปื้อนในคลองอ้อมใหญ่มีระยะทางประมาณ 300 เมตร บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ได้ติดตั้งบูมป้องกันน้ำมันเรียบร้อยแล้ว และจะติดตั้งเครื่อง skimmer ดูดน้ำมันในบ่ายวันนี้เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ คพ.จะติดตามตรวจสอบกากของเสียน้ำมันที่เหลือในที่เกิดเหตุและการจัดการตามหลักวิชาการ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ นายอรรถพล กล่าว