pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ศกพ. ติดตามคุณภาพอากาศ วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ 07.00 น.

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ​ ประจำวันที่
20 มกราคม 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้​ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่​ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.สมุทรสงคราม

>ภาคเหนือ  ตรวจวัดได้ 23 – 48 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 11 – 30 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20 – 60 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก  ตรวจวัดได้ 16 – 30 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้  ตรวจวัดได้ 15 – 23 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม.  ตรวจวัดได้ 20 – 49 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2566 ดังนี้ วันที่ 22 – 24 มกราคม 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด ประกอบกับมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เข้ามา โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และใต้

สำหรับในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานช่วง 26 – 27 มกราคม 2566 แต่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบนและล่าง โดยเฉพาะช่วงวันที่ 22 – 25 มกราคม 2566

Skip to content