pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คพ. ตรวจค่าฝุ่นละอองสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ประเด็นปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) ได้มอบหมายให้ นายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง นำเจ้าหน้าที่ คพ. เข้าพบนายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พร้อมทั้งได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่และติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง (PM10 และ PM2.5) เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเป็นเวลา 7 วัน และตรวจวัดการระบายฝุ่นละอองในรูปเขม่าควันจากหัวรถจักรเพื่อประเมินสถานการณ์ด้วย

จากการตรวจสอบพื้นที่ในเบื้องต้น คพ. ได้ให้คำแนะนำให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เร่งทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคารโดยสาร บริเวณชานชาลาสถานีฯ ตลอดจนรางรถไฟ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดประจำวันให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ คพ.จะติดตามค่าฝุ่นละออง (PM10 และ PM2.5) จากการติดตั้งเครื่องตรวจวัดและนำข้อมูลแจ้งให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และประชาชนรับทราบต่อไป นายปิ่นสักก์ กล่าว