pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ศกพ. ติดตามคุณภาพอากาศ วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ 07:00 น.

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ​ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้​ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่​

>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 24 – 80 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 14 – 32 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22 – 71 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก  ตรวจวัดได้ 16 – 43 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้  ตรวจวัดได้ 7 – 22 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 21 – 48 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ​ Airbkk .com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

วันที่ 27-28 มกราคม 2566 และ 31 มกราคม ถึง  1 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด  โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และใต้ (พื้นที่ท้ายลม)

สำหรับในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานช่วง  29 -31 มกราคม 2566 แต่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบนและล่าง โดยเฉพาะช่วงวันที่ 27-28 มกราคม 2566 และ 1 กุมภาพันธ์ 2566