pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ศกพ. ติดตามคุณภาพอากาศ วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ 07.00 น.

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ  จ.แม่ฮ่องสอน  จ.เชียงใหม่  จ.น่าน  จ.ลำพูน  จ.สุโขทัย  จ.พิษณุโลก  จ.ตาก  จ.กำแพงเพชร  จ.พิจิตร  จ.เพชรบูรณ์  จ.นครสวรรค์  จ.อุทัยธานี  จ.สิงห์บุรี  จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.อ่างทอง  จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.ชลบุรี  จ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  จ.เลย  จ.นครพนม  จ.มุกดาหาร  จ.ขอนแก่น  จ.กาฬสินธุ์  จ.ร้อยเอ็ด  จ.ชัยภูมิ  จ.อุบลราชธานี  จ.ศรีสะเกษ  จ.นครราชสีมา และ จ. บุรีรัมย์

>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 15 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 36 – 91 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 41 – 124 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 34 – 58 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 24 – 51 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 17 – 30 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 11 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 30 – 71 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2566 ดังนี้

วันที่ 17 มี.ค. 66 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากลมทางใต้ช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่

สำหรับพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือทั้งตอนบนและล่างในวันที่ 17 มี.ค. 66