pcd.go.th
ขนาดอักษร |
“พัชรวาท” ส่งทีมติดตามสถานการณ์สารเคมี จ.ระยอง กำชับรายงานสถานการณ์ต่อเนื่อง สื่อสารข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบ และร่วมกับหน่วยงานร่วมแก้ปัญหาเร่งด่วน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางกัญชลี นาวิกภูมิ และนายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อม กรณี เพลิงไหม้โกดังสารเคมีของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และกรณีเพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมีของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า ข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ กรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังสารเคมีในพื้นที่ของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พบว่ายังมีปัญหากากของเสียอันตรายและไอระเหยจากสารเคมีที่ยังคงตกค้างในพื้นที่เพลิงไหม้ ซึ่งกากของเสียตกค้างมีความเสี่ยงที่จะรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ ส่วนผลการตรวจวัดไอระเหยสารเคมีในอากาศ มีแนวโน้มลดลงจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแบบเฉียบพลัน เหลือเพียงปัญหากลิ่นเหม็นสารเคมี ซึ่ง พล.ต.อ. พัชรวาท จึงได้กำชับให้ตรวจติดตามและเฝ้าระวังปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน และให้เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากากของเสียตกค้าง และวิธีการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเพิ่มขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้รวดเร็ว ใช้องค์ความรู้ที่มีเสนอการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยต้องยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ในส่วนกรณีเพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมีของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด สถานการณ์ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว และหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งจัดการความเสี่ยงในส่วนของกากของเสียที่ยังตกค้างในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งผลการตรวจวัดไอระเหยสารเคมีในอากาศในพื้นที่ชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ สอดคล้องกับหน่วยงานต่างๆ คือ ตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายปริมาณเล็กน้อยกระจายตัวในรัศมี 15 กิโลเมตร ในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางการหายใจแบบเฉียบพลัน ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้เร่งตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษอย่างละเอียดทั้งในดิน น้ำ อากาศ พร้อมรายงานข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเพื่อคลี่คลายความวิตกกังวลในการใช้ชีวิตต่อไป นางสาวปรีญาพร กล่าว

Skip to content