pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัคงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2565


วันที่ : 4 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร