pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมควบคุมมลพิษ


วันที่ : 29 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร