pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร