pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาระบบคุณภาพ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565


วันที่ : 8 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร