pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านธุรการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึุงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 (ในวันทำการ)


วันที่ : 10 ตุลาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร