pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


วันที่ : 20 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร