pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มีนาคม 2566


วันที่ : 8 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร