pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 ตุลาคม 2566


วันที่ : 6 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content