pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567


วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content