pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ส่วนตรวจมลพิษ 3 กองตรวจมลพิษ ชั้น 13 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2567


วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content